► The Gambler 【มองเห็นเธอด้วยตาเปล่า】

► The Gambler 【มองเห็นเธอด้วยตาเปล่า】

เหมือนฉันกำลังหลงทาง อยู่ในวังวน ที่ไม่มีประตูให้เดินออกไป หัวใจของฉันล่องลอย ไปอยู่ในมือของเธอ ทั้งที่รู้ว่าเธออยู่สูงแค่ไหน ไม่ต้องกังวลว่าฉันจะปีนขึ้นไป ให้ทำยังไง ก็รู้ว่าไปไม่ถึง แค่อยากให้เธอได้รู้ ว่าเธองดงามสักเพียงไหน ฉันไม่อาจฝืนใจต้านทานได้ โปรดหยุดอยู่เพียงตรงนั้น อย่าสูงขึ้นไปกว่านี้จะได้ไหม ปล่อยให้ฉันเห็นเธอด้วยตาเปล่าก็พอ ฝันที่ฉันยังเฝ้ารอ ไม่เคยเป็นจริง มีแต่สิ่งที่ไม่เคยสัมผัสได้ เหมือนที่ฉันมองหาเธอ และรู้ว่าเธออยู่ตรงไหน…